ΈΠΙΠΛΑ ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣ

Επιστροφές

Τα προϊόντα μας παραδίδονται πάντα σε άριστη κατάσταση γιαυτό και επιθυμούμε το έλεγχο από εσάς κατά την παραλαβή τους. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία μας θα σας βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί. Αφού επιβεβαιωθεί το πρόβλημα από τους τεχνικούς μας ή και τον κατασκευαστή, θα φροντίσουμε για την γρήγορη επιδιόρθωση ή αντικατάσταση του.

Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

  1. Αφού γίνει άμεση ενημέρωση του καταστήματος μας εντός 7 ημερών. Σχετική αποστολή email μπορεί να γίνει παράλληλα με την τηλεφωνική ενημέρωση.
  2. Το προϊόν πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, πλήρες, χωρίς φθορές και δεν έχει χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο ακατάλληλο της χρήσης για την οποία προορίζεται.
  3. Η συσκευασία του προϊόντος είναι σε άριστη κατάσταση, δεν έχει καταστραφεί και μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.
  4. Ο πελάτης έχει στην κατοχή του, για να μας επιδείξει, όλα τα έγγραφα της συναλλαγής (Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής, Απόδειξη Λιανικής Πώλησης, κλπ)

Λόγος επιστροφής και αντικατάστασης προϊόντος αποτελεί:

01. Να έχει παραδοθεί άλλο προϊόν από αυτό που αναγράφεται στην αρχική παραγγελία λόγω λάθους στη διαδικασία, την τιμολόγηση, την αποστολή, ή αν τα προϊόντα παραδόθηκαν κατεστραμμένα εξαιτίας λάθους στη διαδικασία της μεταφοράς όταν αυτή γίνεται από την εταιρεία μας. Σε περίπτωση μεταφοράς μέσω πρακτορείου και εφόσον τα προϊόντα έχουν παραδοθεί σε άριστη κατάσταση στο πρακτορείο της επιλογής σας την ευθύνη φέρει το αντίστοιχο πρακτορείο μεταφορών.

02. Σε κάθε περίπτωση που αποδεδειγμένα υπάρχει αστοχία υλικού ή κατασκευαστικό λάθος για τα οποία φέρει την ευθύνη η εταιρία ή και ο κατασκευαστής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

  • Πριν την αποστολή των προϊόντων προς επιστροφή πρέπει να υπάρξει ενημέρωση της εταιρείας μας
  • Το κόστος επιστροφής και νέας αποστολής των προϊόντων βαρύνουν τον πελάτη εκτός της περίπτωσης που την ευθύνη αντικατάστασης φέρει ακέραια και εξ’ ολοκλήρου η εταιρία.